Datblygu Gweithlu Gofal Cymdeithasol Blaenau Gwent a Chaerffili

Hysbysiad

CORONAFEIRWS (COVID19) Annwyl Gwsmeriaid, er ein bod yn gweithio gyda chi i ddarparu digwyddiadau wyneb yn wyneb traddodiadol mewn ffordd wahanol, rydyn ni'n dal ar agor i fusnes ac rydyn ni yma i'ch helpu. Rydyn ni'n cyflwyno detholiad o ddigwyddiadau dysgu ar-lein ac ar gyfer dysgu hanfodol; cliciwch ar 'Sgiliau Gofal' - 'Adnoddau' a 'Help'. Rydyn ni am roi'r wybodaeth ddiweddaraf i chi, felly os nad ydych chi wedi tanysgrifio i'n e-fwletin, anfonwch e-bost atom yn datblygugweithlu@gwasanaethaucymdeithasolblaenau-gwent.caerffili.gov.uk Rydyn ni'n dymuno'n dda i chi..Beth sy'n digwydd

Dim cyrsiau wedi'u trefnu heddiw

No courses scheduled over the next 6 days

...